Robotizacija je proces, pri katerem človeško delo nadomesti robot, kateri lahko opravlja dela, ki presegajo zmožnosti človeka. Poleg tega so hitrejši, natančnejši, močnejši in lahko delujejo neprekinjeno. Uporabljamo jih na delovnih mestih, kjer je zelo pomembna natančnost, hitrost in moč izvajanega dela, kjer je delovno okolje in delo škodljivo ali celo nevarno.

Pri tem robot zagotavlja neprekinjeno delo in stalno kakovost končnih izdelkov. Robotizacija nam zagotavlja tudi hitro prilagodljivost, ki je nujno potrebna pri proizvajanju različnih izdelkov na enem mestu, saj je potrebna zgolj nastavitev ukazov, ki so predhodno vgrajeni in programirani za različna dela.  

Projekti

Avtomatizacija proizvodnje je vrsta tehnologije, kjer se procesi odvijajo samodejno, brez prisotnosti delavca, saj vse opravi robot oz. stroj. Izvrševalne funkcije opravljajo stroji, za nadzor  in načrtovanje pa morajo še vedno skrbeti zaposleni oz. usposobljeni za opravljanje dela na stroju.

S tem poskrbimo, da nevarna, rutinska ali fizično naporna dela opravi stroj, tako da je teh nalog zaposlen rešen. Avtomatizacija proizvodnje omogoča izvajanje zahtevnejših projektov, višjo kakovost, boljši nadzor proizvodnega procesa in nižje proizvodne stroške.

Omogoča nam izognitev človeškemu faktorju in njegovim napakam ter s tem zagotovimo stalno kakovost končnih izdelkov. Avtomatizacija proizvodnih procesov poskrbi za manj reklamacij, zadovoljne kupce, stalno kakovost in boljše poslovanje celotnega podjetja. 

Projekti

Stroji, ki iz lesenega surovca izdelajo izdelek neke končne želene oblike in dimenzij so poznani kot stroji za obdelavo lesa. Poznamo obdelovalne stroje z ročnim upravljanjem ali računalniško vodene.

Obdelovalni stroji z ročnim upravljanjem se uporabljajo predvsem za izdelke manj zahtevnih oblik in so primerni za maloserijsko proizvodnjo, medtem ko so računalniško vodeni obdelovalni stroji uporabljeni za izdelavo zahtevnejših oblik in so praviloma del avtomatiziranih linij za obdelavo lesa. Ti stroji so zasnovani robustno in so zato primerni za težka industrijska okolja, kjer izpolnjujejo najzahtevnejša merila.

Obstajajo različne oblike, kot so rezalni stroji (krožne, tračne žage), rezkalni stroji, brusilni stroji, vrtalni stroji ter stiskalnice.  

Projekti

Obstaja več sto različnih vrst obdelovalnih strojev za kovino, ki po velikosti segajo od majhnih, ki jih postavimo kar na delovno mizo, do več sto tonskih strojev. Osnovne lastnosti ostajajo enake, kot so bile v njihovih začetkih uporabe in se še vedno v grobem delimo na stružnice, rezkarje, vrtalne stroje, brusilne stroje, žage in stiskalnice.

Nekateri obdelovalni stroji pa so zasnovani za velikoserijsko obdelavo. Čeprav ti stroji vključujejo značilnosti osnovnih obdelovalnih strojev in izvajajo iste operacije, vključujejo spremembe, ki jim omogočajo hitrejše izvajanje kompleksnih ali ponavljajočih se operativnih zaporedij.

Gre za CNC obdelovalne stroje, kot so CNC rezkarji, stružnice, CNC brusilni stroji itd. Osnovna značilnost teh strojev je, da izurjen operater izdela program oziroma CNC kodo ter nastavi stroj, serijsko obdelavo izdelkov pa nadalje izvaja manj izkušen delavec.

Projekti

Priprave za montažo so namenjene pomoči pri ročni sestavi končnih izdelkov v proizvodnji. Večinoma gre za ročne ali pnevmatske mehanske vpenjalne priprave, v katere je med sestavo vpet osnovni del sestava.

Osnovni namen tega pripomočka je ergonomija. To pomeni, da je priprava izdelana na način, da si delavec v različnih fazah sestavljanja izdelka njegov položaj prilagaja optimalni drži telesa.

Priprave so praviloma manjših dimenzij in so lahko postavljene na delovno mizo. V nekaterih primerih pa je priprava za montažo večjih dimenzij in je izdelana kot popolnoma samostojna enota. Ta je lahko pritrjena v tla ali ima lastna kolesa za prevoz sestavljenega izdelka na lokacijo skladiščenja. 

Projekti
Sporočite kako vam lahko pomagamo in se dogovorimo za sestanek.