Pogosta vprašanja in odgovori

Kakšne vrste strojev in naprav se izdeluje v vašem podjetju?

Izdelujejo se vse vrste enostavnih in zahtevnejših računalniško vodenih strojev za obdelavo lesa in kovine, kot so rezkarji, krožne žage, vrtalni stroji in podobno.
Na področju avtomatizacije proizvodnje nudimo izdelavo robotskih celic za sestavo izdelkov in strego obdelovancev med obstoječimi obdelovalnimi stroji. Za enostavnejše operacije strege pa izdelamo namenske manipulatorje s servo ali pnevmatskimi pogoni. Nudimo tudi izdelavo namenskih pripomočkov za ročno montažo izdelkov.

Kako izgleda proces celotnega sodelovanja?

OGLED 

Pred izdelavo projekta je zelo pomemben ogled delovnega mesta in izdelka, ki se ga namerava izdelovati. Na ogledu se pogovorimo o morebitnih idejah in željah naročnika, prav tako pa se v primeru že obstoječega postopka izdelave izdelka pregleda delovno mesto. 

POGOVOR

Vsi pogovori tekom celotnega postopka potekajo samo med naročnikom in našim podjetjem. V primeru kakršnih koli okvar na stroju za njegov servis poskrbimo mi, oziroma na področju elektro opreme stroja, pošljemo našega zunanjega izvajalca.

IZDELAVA PONUDBE

Ko so zbrane vse potrebne informacije o željah kupca sledi izdelava ponudbe. V ponudbi je zajet okviren opis delovanja stroja oziroma naprave, navedene pa so tudi vse tehnične zahteve in pogoji dobave, ki so bile dogovorjene s kupcem. 

3D IZRIS MODELA

Modeliranje stroja se izvaja s pomočjo programske opreme SolidWorks, ki poleg izrisa modela omogoča tudi natančno simulacijo vseh gibljivih sestavnih delov stroja.

ZADNJI PREGLED 3D MODELA

Ko je končano modeliranje stroja, se še zadnjič pred izdelavo opravi obisk pri kupcu, kjer se skupaj pregleda predvideno delovanje stroja oziroma naprave, še enkrat pa se na podlagi 3D modela opravi pregled prostora oziroma linije kamor bo stroj vgrajen. Ko model zadostuje vsem zahtevam, sledi izdelava delavniške tehnične dokumentacije, na podlagi katere se izdelajo vsi sestavni deli stroja, naroči pa se tudi vse normirane strojne elemente.

IZDELAVA STROJA

Ko so izdelani in prejeti vsi naročeni strojni elementi se začne sestava stroja. Po zaključeni mehanski sestavi, sledi ožičenje stroja in nato programiranje krmilnika. Ti dejavnosti izvedeta zunanja sodelavca, ki že leta sodelujeta z Robertom. Testiranje funkcij stroja se najprej prične brez obdelovancev, ko pa je zagotovljeno povsem pravilno delovanje stroja se vanj vstavi obdelovanec. Če je stroj samostojen sledi pregled s strani kupca in če ni ugotovljenih neskladij se naredi prevzemni zapisnik in stroj se lahko odpelje. Pri strojih, ki so vgrajeni v proizvodnje linije sledi najprej montaža, nato preizkus delovanja v liniji nazadnje pa izdelava prevzemnega zapisnika.  

IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Zraven vsakega stroja oziroma naprave spada tudi tehnična mapa z navodili za uporabo stroja, priložene so vse kosovnice sestavnih delov, elektro shema stroja, pnevmatska oziroma hidravlična shema, CE certifikat, Izjava o skladnosti stroja ter ocena tveganja. Stroj je tako izpraven za postavitev v proizvodnjo.

 

Kolikšen je rok dobave?

Glede na zahtevnost projekta in dobavne roke vgrajenih komponent se določi natančen rok dobave. Običajno pa le-ta znaša od dva do šestih mesecev.

Oprema katerih proizvajalcev je vgrajena na stroju?

Običajno se vrsta in proizvajalec opreme določi glede na zahtevnost aplikacije, po dogovoru pa je možna vgradnja opreme po dogovoru oziroma željah kupca. 

Nudite samo mehansko izdelavo strojev in naprav, ali se izdela tudi elektro oprema in programiranje?

V našem podjetju nudimo skupaj z zunanjimi sodelavci tudi ožičenje stroja, vezavo elektro omar ter programiranje. Stroj je dobavljen kot celota, zato za vzdrževanje in servis vseh elementov na stroju skrbi naše podjetje.

Ali so stroji skladni z evropsko veljavno zakonodajo?

Da, vsi pri nas izdelani stroji so skladni z aktualnimi predpisi na področju varnosti strojev. Vsi stroji imajo poleg navodil za uporabo tudi CE certifikat, Izjavo o skladnosti strojev ter izdelano oceno tveganja.

Niste našli odgovora?

V kolikor imate dodatna vprašanja nam pišite prek tega spletnega obrazca ali pa nas pokličite na 031 547 985. Z veseljem vam pomagamo pri vašem izzivu.

 

Pošlji sporočilo